LatinicaЋирилицаEnglish

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

 1. Уводно упозорење: Коришћењем www.е-citulje.rs (у даљем тексту: е-читуље) или њеног сервиса, пристајете на одређене услове и правила (у даљем тексту "Услови коришћења") који су наведени у даљем тексту. КОРИШЋЕЊЕ ОВЕ СТРАНИЦЕ ЗНАЧИ ДА СТЕ ПРОЧИТАли И ПРИХВАТИЛИ ОВЕ УСЛОВЕ. АКО НЕ ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ, НИЈЕ ВАМ ДОЗВОЉЕНО ДА КОРИСТИТЕ ОВУ СТРАНИЦУ. ОВИ УСЛОВИ ОДНОСЕ СЕ НА ВАШЕ КОРИШЋЕЊЕ СТРАНИЦЕ, СВАКОГ САДРЖАЈА (КАО ШТО СУ ТЕКСТ, ПОДАЦИ, ИНФОРМАЦИЈЕ, СОФТВЕР, ГРАФИКА Или ФОТОГРАФИЈЕ) КОЈЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА Е-ЧИТУЉЕ МОЖЕ ПОСТАВИТИ НА СТРАНИЦУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ, "МАТЕРИЈАли") И СВЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ Е-ЧИТУЉЕ МОЖЕ ПРУЖАТИ ПУТЕМ СТРАНИЦЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ, "УСЛУГЕ"). СТРАНИЦА, МАТЕРИЈАли И УСЛУГЕ У ОВИМ УСЛОВИМА ЗАЈЕДНИЧКИ СЕ НАЗИВАЈУ VЕБ СТРАНИЦАМА Е-ЧИТУЉА.

 2. Права и обавезе из облигације

  а) обавезе сајта е-читуље као уговорне стране су: да објави предмет облигације (читуљу, сећање или помен); да трајно чува податке у строгој тајности тако што неће дозволити да подаци дођу у посед трећих лица; да ће истаћи помоћна питања ФАQ како би клијенту било омогућено да брже и ефикасније објави читуљу, помен или сећање; да свим заинтересованим лицима омогући увид у информације (кроз рoлбар) које су на основу престације ушле на сајт; да (у случају злоупотребе) моментално уклони нетачне и/или злонамерно постављене податке; да сходно процени одговори кориснику услуге информацијом из домена услужног сервиса; да помогне кориснику услуге око попуњавана формулара за објаву читуље, сећања, помена уколико је то неопходно; да омогући кориснику да услед личних побуда избрише читуљу, помен или сећање при чему захтев корисника услуге мора бити лично поднет и уредно потписан; да неће преправљати нити (стилски) улепшавати текст, без обзира на евентуалне грешке у писању од стране корисника услуге;

  б) обавезе корисника услуге као уговорне стране: клијент је дужан да плати услугу (путем смс-поруке, картицом за плаћање, путем интернета или неким другим сагласним обликом плаћања); клијент је дужан да сâм одабере начин плаћања пре објављивања читуље, помена или сећања; клијенти који плаћање врше из иностранства могу средства уплаћивати на текући рачун е-читуља или путем смс-поруке на исти број (додаје се само 00381) и то искључиво у динарској противвредности по средњем девизном курсу Народне банке Србије за тај дан; корисник услуге се обавезује да у тексту који прилаже неће користити ружне и неприкладне речи и формулације; клијент преузима на себе обавезу да постави истиниту фотографију покојника;

 3. Задржана права сајта е-читуље по приступу: Не можемо да јемчимо за целовитост и тачност информација. Сајт е-читуље не преузимају одговорност за евентуалне грешке у садржају овог vеб-сајта. Подаци објављени на страницама овог сајта информативног су карактера. Сајт е-читуља не даје никакве гаранције, нити је одговоран за тачност, садржину, комплетност, законитост, поузданост, оперативност или доступност информација или садржаја приказаних на е-читуљи. Сајт е-читуље неће сносити одговорност уколико дође до проблема око плаћања обавезе корисника услуге. Сајт е-читуље може на основу озбиљне процене да не постави на сајт податке за које основано сумња да нису истинити. Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова.

  Забрањена је репродукција у целини и у деловима садржаја или сервиса е-читуља без дозвoле, укључујући преобликовање садржаја и објављивање на другим сајтовима, или "пресликавање" почетне стране е-читуља, на неком другом сајту. Сајт е-читуље је дужан да, уколико дође до злоупотребе, одмах одреагује и да, уз поднети доказни чињенични основ оштећене стране, уклони материјал. Сајт е-читуља може да промени или укине сервисе с времена на време, из било ког разлога, и без најаве, укључујући право да укине сервисе са најавом или без ње, без одговорности према клијенту или било ком трећем лицу. Задржавамо право да услове коришћења мењамо с времена на време, без најаве.

  Клијент је сам одговоран за исправност података које уноси приликом плаћања. Сајт е-читуље не одговара и не сноси трошкове уколико клијент погрешно уплати Објаву читуље, помена, сећања. У том случају клијент треба да се обрати посреднику услуге (оператеру мобилне телефоније, банци код које су уплаћена средства и сл). Клијент када убаци податке више их неће моћи мењти уколико дође до протека временског периода које предвиди оператер сајта. Сви начини плаћања ће бити истакнути на видној страни сајта са упутством примене, како би се искључиле грешке приликом уплата. Плаћање се врши искључиво у динарима. Објава читуље, помена или сећања не може се вршити без података о уплати. За манипулације туђим платним картицама сајт е-читуље не сноси никакву одговорност. Плаћање може вршити само лице старије од 18 година. Уколико клијент после одређеног времена жели да обрише Објаву читуље, помена или сећања сајт није дужан да му врати новац, јер је престација испуњена (а услуга обављена).

 4. Делокруг услуга које обавља интернет презентација е-читуље:

  а) Општа класификација делатности (према уредби о класификацији делатности):
  • 62.01 – Рачунарско програмирање
  • 63.1 – Обрада података, хостинг и с тим повезане делатности; vеб-портали
  • 63.12 – Vеб-портали
  • 63.9 – Остале информационе услужне делатности
  • 63.99 – Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте

  б)
  Конкретан делокруг услуга:
  • омогућавање исказивања саучешћа корисницима услуга електронским путем преко веб-странице
  • пружање обавештења трећим лицима о: сахранама, поменима и сећањима, датуму и месту сахране, имену и презимену покојника, датуму рођења покојника, датуму смрти покојника, слици покојника, верском календару
  • омогућавање објављивања текста (наслова, садржина поруке и фотографије покојника)
  • узимање личних података од корисника услуге у циљу заштите дигнитета особе о којој је реч, те заштита од злоупотреба у погледу права на приватност загарантованих Уставним актом, законима и подзаконском материјом
  • чување личних података људи (корисника услуга и трећих лица) и обавеза нечињења у погледу пружања информација трећим лицима.